Sintagma nedorita

Cîţiva jurişti s-au întâlnit, pe 15 septembrie, la o masă rotundă pentru a discuta despre controversatul proiect al Lege privind prevenirea şi combaterea discriminării. Proiectul fiind propus spre adoptare de Ministerul Justiţiei. Evenimentul a fost organizat de Coaliţia pentru Apărarea Familiei şi Moralităţii.

Legea privind prevenirea şi combaterea discriminării stabileşte un cadru juridic în vederea prevenirii şi combaterii discriminării după criteriile de sex, rasă, etnie, culoare, vârstă, limbă, religie sau convingeri, opinii politice, origine socială sau naţională, stare civilă, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, dizabilitate etc., în vederea asigurării aplicării principiului egalităţii tuturor persoanelor din RM. În noul proiect, care urmează să fie adoptat, a fost introdusă sintagma „orientare sexuală”, noţiune care vizează homosexualitatea, lesbianismul, trans-sexualii şi trans-vestiţii. Acest fapt a declanşat un val de discuţii în contradictoriu în societate, iar reprezentanţii Bisericii au cerut excluderea termenului de „orientare sexuală” care, în opinia lor, subminează instituţia familiei şi Constituţia RM.

În cadrul dezbaterilor s-a discutat despre ce se are în vedere prin „orientare sexuală”, de ce în prima variantă a proiectului de lege era inclusă definiţia acestei sintagme, iar ulterior, în ultima variantă, Ministerul Justiţiei a păstrat sintagma, dar a omis definiţia ei. Sergiu Ostaf, director executiv la Centrul de resurse pentru drepturile omului, a explicat necesitatea includerii în lege a noţiunii în cauză prin faptul că ar oferi minorităţilor sexuale şi persoanelor cu dizabilităţi mai multe şanse de integrare în societate. În opinia sa, lipsa acestei noţiuni din cadrul legislativ face ca respectiva categorie socială să fie marginalizată, iar normele privind nediscriminarea să poarte un caracter declarativ. Cu acest punct de vedere n-au fost de acord juriştii Viorel Cornescu şi Viorica Grecu, care au afirmat că proiectul de lege e acceptabil şi fără sintagma „orientare sexuală”. Potrivit celor doi jurişti, prin introducerea termenului „orientare sexuală” societăţii i s-ar cere ca, peste noapte, să-şi schimbe percepţia vizavi de o chestiune deosebit de delicată, precum e homosexualitatea. Avocatul Viorica Grecu crede că, de fapt, nici nu e nevoie de o nouă stipulare în lege, întrucât persoanele de altă orientare sexuală sunt protejate de legislaţia naţională şi cea internaţională, la care RM este parte.

În final, participanţii la masa rotundă au ajuns la concluzia că proiectul Legii privind prevenirea şi combaterea discriminării, în varianta actuală, conţine mai multe neajunsuri şi că ar fi bine ca şi societatea să se implice în discuţii publice. Coaliţia „Pro-Familia”, reprezentată la dezbateri de preotul Vasile Filat, a declarat că va depune toate eforturile pentru ca sintagma „orientare sexuală” să fie exclusă.

sursa: ziarul Timpul